Ik zoek werk

Disclaimer voor Flinq Uitzendbureau

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Flinq Uitzendbureau behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 Beperkte aansprakelijkheid

Flinq Uitzendbureau streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt samengesteld, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en /of onjuist is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan Flinq Uitzendbureau daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 Specifiek voor vermelde salarissen geldt een voorbehoud van kennelijke typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen en/of rechten ontlenen aan de vermelde informatie.

 Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Flinq Uitzendbureau nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Flinq Uitzendbureau heeft geen invloed op de websites van derden is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

 Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op de website ligt bij Flinq Uitzendbureau. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niet uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere wijze openbaar worden gemaakt, zonder dat Flinq Uitzendbureau daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Dit behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.